01 เมษายน 2559

รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2559

         ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วมตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชนที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ให้ได้รับบริการส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอและประหยัด บัดนี้ รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอรายงานด้วยภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์ และข้อมูลการรายงาน ดังในเอกสารแนบลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit#gid=456424167

ล้างส้วมรับวันสงกรานต์2559

โพสต์โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06 บน 31 มีนาคม 2016

การคัดกรอง NCD 2559


การคัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรค NCD รายใหม่ ปี 2559
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2558
ในหมู่บ้านพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06


ชมภาพกิจกรรม เพิ่มเติมที่ Facebook โรงพยาบาลทับทิมสยาม 06

การรณรงค์ป้องกันกาเกิดโรคไข้เลือดออก 2559


การรณรงค์ป้องกันกาเกิดโรคไข้เลือดออก 2559

การรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก พร้อมการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
 อย่างเข้มข้น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2559
ในหมู่บ้านพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06
ชมภาพกิจกรรม เพิ่มเติมที่ Facebook โรงพยาบาลทับทิมสยาม 06
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.885508818212966.1073741861.462343653862820&type=1&l=a1242ddf2f

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกทางชีวภาพ ปี 2559การสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 23-24 มีนาคม 2559
ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมSRRT รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
ส่วนหนึ่งในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกทางชีวภาพ ปี 2559ชมภาพกิจกรรม เพิ่มเติมที่ Facebook โรงพยาบาลทับทิมสยาม 06